Phòng Kế toán Chi nhánh Tây ninh

Vị trí tuyển dụng:
Chức vụ:
Loại hình công việc:
Mức lương khởi điểm:
Yêu cầu trình độ:
Phòng Kế toán Chi nhánh Tây ninh
Trưởng phòng
Toàn thời gian cố định
Thỏa thuận
- Trình độ: Đại học - Chuyên ngành: Tài chính kế toán . - Chứng chỉ: Chứng chỉ kế toán trưởng. - Anh văn: Đọc hiểu các báo cáo liên quan về tài chính kế toán .
Mô tả công việc:

-        Giám  sát kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, quy trình  hạch toán kế toán, thanh quyết toán…

-        Tổng  hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tài chính hàng tháng, năm. Trình bày  báo cáo tài  chính  với BGĐ .

-        Tổ chức  lập và thực hiện kế hoạch tài chính  của Chi nhánh

-        Tổ chức  triển khai, kiểm tra  việc sử dụng quản  lý chi phí , tài sản nguồn vốn của Chi nhánh, các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách  Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.

-        Tổ chức  phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch  vụ...và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách  hàng. Tổ chức quản lý quỹ/két tiền mặt của Chi nhánh.

-        Tổ chức  thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán, lưu trữ bảo mật các hồ sơ, chứng từ  theo yêu cầu của Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước .

-        Quản lý  và điều hành công việc của các nhân viên phòng kế toán, Phổ biến  các nội quy, chính sách của  Công ty đến toàn bộ cán bộ, nhân viên  trong phòng và giám sát, kiểm  tra việc thực hiện.

-        Trực  tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc. Giám  sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề  xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.

-        Cập  nhật , phổ biến và hướng dẫn thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách , thể  lệ tài chính, kế toán thống kê, thuế liên quan đến hoạt động của Công ty cho  nhân viên theo chế độ quy định.

-        Phối  hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Quyền lợi

-   Hưởng mức thu nhập thoả đáng theo năng  lực.

-   Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng  động

-   Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của  Nhà nước.

-   Được hưởng các chế độ thưởng nhân dịp  Lễ, Tết, du lịch hàng năm theo quy định của Công ty.

Yêu cầu khác

-        Nắm  vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính  kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

 -        Sử  dụng thành thạo vi tính và các phần mềm liên quan đến công việc.

TẢI XUỐNG BẢNG ĐƠN XIN VIỆC